Obec Velká Dobrá

Výdaje v roce 2014

Created with Highcharts 4.1.4Bezpečnost státu a právníochranaBezpečnost státu a právní ochrana48 tis. KčPrůmyslová a ostatníodvětví hospodářstvíPrůmyslová a ostatní odvětví hospodářství4 219 tis. KčSlužby pro obyvatelstvo5 166 tis. KčVšeobecná veřejná správaa službyVšeobecná veřejná správa a služby11 719 tis. KčSlužby pro obyvatelstvo5 165,98 tis. Kč24.4%

Příjmy v roce 2014

Created with Highcharts 4.1.4Daňové příjmy16 779 tis. KčKapitálové příjmy4 457 tis. KčNedaňové příjmy3 944 tis. KčPřijaté transfery4 388 tis. Kč

Meziroční vývoj rozpočtu

Created with Highcharts 4.1.4PříjmyVýdajeSaldo201020112012201320142015201620172018-10 000 tis. Kč0 tis. Kč10 000 tis. Kč20 000 tis. Kč30 000 tis. Kč40 000 tis. Kč50 000 tis. Kč60 000 tis. Kč

Identifikace

IČO

00235083

Kraj

Středočeský

Okres

Kladno

Sídlo

Karlovarská 15, 273 61 Velká Dobrá

Sektor

13130 - Místní vládní instituce

Počet obyvatel Počet obyvatel evidovaný Českým statistickým úřadem ve zvoleném roce.

1 675

Schválení účetní závěrky

Schváleno

Finanční ukazatele

Příjmy (konsolid.) Úhrn vykázaných rozpočtových příjmů podle platné rozpočtové skladby. . Více

29 569 tis. Kč

Výdaje (konsolid.) Úhrn vykázaných rozpočtových výdajů podle platné rozpočtové skladby.. Více

21 152 tis. Kč

Saldo příjmů a výdajů (konsolid.) Rozdíl mezi příjmy a výdaji. Kladnou hodnotou se rozumí přebytek, zápornou schodek. Více

8 417 tis. Kč

Dluhová služba

Přijaté půjčené prostředky Úhrn jistiny vydaných dluhopisů a jistin jiných přijatých půjčených prostředků. Více

0 tis. Kč

Hrazené úroky Hrazené úroky z půjčených peněžních prostředků. Více

533 tis. Kč

Uhrazené splátky jistin půjčených prostředků Uhrazené splátky vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více

1 250 tis. Kč

Dluhová služba celkem Součet uhrazených úroků z přijatých půjčených prostředků a uhrazených splátek vydaných dluhopisů a jiných přijatých půjčených prostředků. Více

1 783 tis. Kč

Majetek

Majetek celkem Celkový objem aktiv neboli majetku organizace. Více

290 609 tis. Kč

Dlouhodobý hmotný majetek Celkový objem hmotného majetku, který organizace používá po dobu delší než 12 měsíců. Více

269 048 tis. Kč

Pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny. Více

712 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky brutto Celkový objem pohledávek, které mají být organizaci uhrazeny do 12 měsíců, v nominální výši. Více

712 tis. Kč

Krátkodobé pohledávky netto Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

712 tis. Kč

Krátkodobý finanční majetek Celkový objem majetku organizace ve formě hotovosti, peněz na bankovních účtech, cenin a krátkodobých cenných papírů. Více

19 770 tis. Kč

Závazky

Cizí zdroje celkem Celkový objem závazků organizace. Více

23 729 tis. Kč

Dlouhodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit ne dříve než za 12 měsíců. Více

23 167 tis. Kč

Krátkodobé závazky Celkový objem závazků, které má organizace uhradit do 12 měsíců. Více

562 tis. Kč

Hospodaření

Náklady Celkové náklady organizace za období. Více

22 451 tis. Kč

Výnosy Celkové výnosy organizace za období. Více

25 202 tis. Kč

Výsledek hospodaření Rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady organizace. Více

2 752 tis. Kč