Diskuzní fórum

DOMŮ > 

Všeobecná diskuze

Diskuze o všem, co Vás napadne a týká se Velké Dobré.  

Zastupitelstvo

Diskuze o všem, co se týká zastupitelstva obce Velká Dobrá. 

Kultura

Diskuze o všem, co se týká kultury ve Velké Dobré.  

Sport

Diskuze o všem, co se týká sportu ve Velké Dobré.  

Školství

Diskuze o všem, co se týká školství ve Velké Dobré.  

Doprava

Diskuze o dopravní situaci ve Velké Dobré (stav komunikací, dopravní omezení, atd.) 

Původ jména obce

Jméno obce vzniklo pravděpodobně z přídavného jména dobrá, k němuž bylo obvykle doplňováno slovo voda. Podle záznamů uvedených v knize "Místní jména v Čechách" od Dr. A. Profouse jsou prvotně zmínky o jedné Dobré. První písemné zprávy o dvou obcích pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Označení obcí jako Dolejší Dobré a Hořejší Dobré se objevuje v dokumentu z roku 1544. Ke sloučení obou vesnic došlo v roce 1935 pod jménem Velká Dobrá.

Počet domů a obyvatel

Osídlování obce Velká Dobrá trvalo několik století. V roce 1548 měla Malá Dobrá celkem 8 osadníků a Velká Dobrá 9 osadníků, krčmu a vápenici. Po roce 1648 měla Velká Dobrá 14 gruntů, z nich bylo po třicetileté válce 6 pustých. Postupně se počet domů i obyvatel zvyšoval. K nárůstu přispěl i rozvoj hornictví a hutnictví v Kladně. V průmyslové výrobě byla zaměstnána převážná část obyvatelstva. Řada lidí se zabývala také zemědělstvím. Toto se také projevilo v symbolech obce.  

                      

     

    

 

  

VD-2013

 

VD-Jaro-leto-2012