Doprava: Informace

DOMŮ > 

Uzavřené silnice v obci a okolí:

1)      Uzavírka III/2384

V termínu 19.8.-25.8.2013  bude uzavřena pozemní komunikace III/2384 v km 0,750 až 3,299, tj. od točny autobusu na konci zastavění Kladno-Rozdělov směr Velká Dobrá po křiž. sil. III/2385 v obci Velká Dobrá, z důvodu provedení celkové opravy vozovky.                                       

Objížďka bude vedena pro oba směry v trase – Rozdělov, místní komunikace ul. Štefánikova a Sportovců, a sil. III/2385 do obce Velká Dobrá, na původní trasu.

 

 

2)      Uzavírka III/2385

V termínu 27.8. – 31.8.2013 bude uzavřena pozemní komunikace III/2385 v km 1,630 až 2,200, tj. od křiž. s MK ul. Sportovců, Kladno, po křiž. s pozemní komunikací k hotelu LaPark  z důvodu provedení stavebních prací při zřízení příčného silničního propustku.

Objížďka bude vedena pro oba směry v trase – Kladno, ul. Sportovců, přes Rozdělov, na sil. III/2384 (ul. Doberská) do obce Velká Dobrá, na původní trasu.

 

              
    

Rekonstrukce v obci:  

    

Původ jména obce

Jméno obce vzniklo pravděpodobně z přídavného jména dobrá, k němuž bylo obvykle doplňováno slovo voda. Podle záznamů uvedených v knize "Místní jména v Čechách" od Dr. A. Profouse jsou prvotně zmínky o jedné Dobré. První písemné zprávy o dvou obcích pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Označení obcí jako Dolejší Dobré a Hořejší Dobré se objevuje v dokumentu z roku 1544. Ke sloučení obou vesnic došlo v roce 1935 pod jménem Velká Dobrá.

Počet domů a obyvatel

Osídlování obce Velká Dobrá trvalo několik století. V roce 1548 měla Malá Dobrá celkem 8 osadníků a Velká Dobrá 9 osadníků, krčmu a vápenici. Po roce 1648 měla Velká Dobrá 14 gruntů, z nich bylo po třicetileté válce 6 pustých. Postupně se počet domů i obyvatel zvyšoval. K nárůstu přispěl i rozvoj hornictví a hutnictví v Kladně. V průmyslové výrobě byla zaměstnána převážná část obyvatelstva. Řada lidí se zabývala také zemědělstvím. Toto se také projevilo v symbolech obce.  

                      

     

    

 

  

VD-2013

 

VD-Jaro-leto-2012