Doprava: Jízdní řády

DOMŮ > 

 

Autobusové spoje zajišťující ČSAD Kladno a.s. a ČSAD Slaný

Linka / číslo Směr  
A33 / 220033 Kladno - Horní Bezděkov - Unhošť  
A34 / 220034 Kladno - Družec - Bratronice  
B82 / 310082 Řevničov - Praha  
B85 / 310085 Nové Strašecí - Stochov - Praha,Zličín           
131300 Praha - Srbeč  

Autobusové spoje zajišťující ANEXIA s.r.o.

Linka / číslo Směr  
310610

Rakovník - Nové Strašecí - Praha

 

Aktuální jizdní řády jsou k dispozici na obecním úřadě případně na www.idos.cz      

Původ jména obce

Jméno obce vzniklo pravděpodobně z přídavného jména dobrá, k němuž bylo obvykle doplňováno slovo voda. Podle záznamů uvedených v knize "Místní jména v Čechách" od Dr. A. Profouse jsou prvotně zmínky o jedné Dobré. První písemné zprávy o dvou obcích pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Označení obcí jako Dolejší Dobré a Hořejší Dobré se objevuje v dokumentu z roku 1544. Ke sloučení obou vesnic došlo v roce 1935 pod jménem Velká Dobrá.

Počet domů a obyvatel

Osídlování obce Velká Dobrá trvalo několik století. V roce 1548 měla Malá Dobrá celkem 8 osadníků a Velká Dobrá 9 osadníků, krčmu a vápenici. Po roce 1648 měla Velká Dobrá 14 gruntů, z nich bylo po třicetileté válce 6 pustých. Postupně se počet domů i obyvatel zvyšoval. K nárůstu přispěl i rozvoj hornictví a hutnictví v Kladně. V průmyslové výrobě byla zaměstnána převážná část obyvatelstva. Řada lidí se zabývala také zemědělstvím. Toto se také projevilo v symbolech obce.  

                      

     

    

 

  

VD-2013

 

VD-Jaro-leto-2012