Kalendář akcí

DOMŮ > 

       Plánované akce na ROK 2018

      17. 2.   Obecní ples  /hraje kapela Černý brejle/        

      10. 3.   Maškarní ples pro dospělé  /hraje kapela Paradoksy/

      17. 3.   Zahrádkářská zábava

      18. 3.   Maškarní ples pro děti

      24. 3.   BURZA v kulturním domě /vše co chcete prodat či potřebujete koupit/

      12. 5.   Olympiáda

         1. 6.   Den dětí

       16. 6.  Cyklozávod

       15. 9.  Orientační běh

    20. 10.   odpoledne Pohádková stezka pro děti

    20. 10.   od 20.hod posvícenská zábava /hraje DUO Aries/

    27. 10.   oslavy 100 let vzniku Československa dle připravovaného programu

       1. 12.    rozsvícení vánočního stromu

       6. 12.   vánoční koncert v kulturním domě

       9. 12.   Mikuláš pro děti /představení Fun Activity/

    15. 12.   Mikulášské DISCO pro dospělé

    31. 12.  setkání občanů u rozhledny "Veselov" ve 14.hodin

___________________________________________________________

     rok 2019

      26. 1.  Sportovní zábava

       9.  2.   Masopust    

     23.  2.   Obecní ples /hraje kapela V pantoflích/

     17.  3.   Maškarní ples pro děti - Safari

     23.  3.   Maškarní ples pro dospělé /hraje kapela Paradoksy/  

     22.  6.   oslavy 100 let FOTBALU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

Případné změny či další akce Vám včas oznámíme.

 

Původ jména obce

Jméno obce vzniklo pravděpodobně z přídavného jména dobrá, k němuž bylo obvykle doplňováno slovo voda. Podle záznamů uvedených v knize "Místní jména v Čechách" od Dr. A. Profouse jsou prvotně zmínky o jedné Dobré. První písemné zprávy o dvou obcích pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Označení obcí jako Dolejší Dobré a Hořejší Dobré se objevuje v dokumentu z roku 1544. Ke sloučení obou vesnic došlo v roce 1935 pod jménem Velká Dobrá.

Počet domů a obyvatel

Osídlování obce Velká Dobrá trvalo několik století. V roce 1548 měla Malá Dobrá celkem 8 osadníků a Velká Dobrá 9 osadníků, krčmu a vápenici. Po roce 1648 měla Velká Dobrá 14 gruntů, z nich bylo po třicetileté válce 6 pustých. Postupně se počet domů i obyvatel zvyšoval. K nárůstu přispěl i rozvoj hornictví a hutnictví v Kladně. V průmyslové výrobě byla zaměstnána převážná část obyvatelstva. Řada lidí se zabývala také zemědělstvím. Toto se také projevilo v symbolech obce.  

                      

     

    

 

  

VD-2013

 

VD-Jaro-leto-2012