Kalendář akcí

DOMŮ > 

     

     rok 2019

      26. 1.  Sportovní zábava

       9.  2.   Masopust    

     23.  2.   Obecní ples /hraje kapela V pantoflích/

     17.  3.   Maškarní ples pro děti - Safari

     23.  3.   Maškarní ples pro dospělé /hraje kapela Paradoksy/  

     19.  5.   Olympiáda pro děti

     31.  5.   Dětský den

     15.  6.   Cyklozávod

     22.  6.   oslavy 100 let FOTBALU

     13.  7.   Letní kino na fotbalovém hřišti

     21.  9.   Orientační běh

     19. 10.  Posvícenská zábava

     30.11.   Rozsvěcení stromu

     31.12.   Silvestrovské setkání občanů na Veselově

Rok 2020  

     22.2.     Obecní ples                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

Případné změny či další akce Vám včas oznámíme.

 

Původ jména obce

Jméno obce vzniklo pravděpodobně z přídavného jména dobrá, k němuž bylo obvykle doplňováno slovo voda. Podle záznamů uvedených v knize "Místní jména v Čechách" od Dr. A. Profouse jsou prvotně zmínky o jedné Dobré. První písemné zprávy o dvou obcích pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Označení obcí jako Dolejší Dobré a Hořejší Dobré se objevuje v dokumentu z roku 1544. Ke sloučení obou vesnic došlo v roce 1935 pod jménem Velká Dobrá.

Počet domů a obyvatel

Osídlování obce Velká Dobrá trvalo několik století. V roce 1548 měla Malá Dobrá celkem 8 osadníků a Velká Dobrá 9 osadníků, krčmu a vápenici. Po roce 1648 měla Velká Dobrá 14 gruntů, z nich bylo po třicetileté válce 6 pustých. Postupně se počet domů i obyvatel zvyšoval. K nárůstu přispěl i rozvoj hornictví a hutnictví v Kladně. V průmyslové výrobě byla zaměstnána převážná část obyvatelstva. Řada lidí se zabývala také zemědělstvím. Toto se také projevilo v symbolech obce.  

                      

     

    

 

  

VD-2013

 

VD-Jaro-leto-2012