Kanalizace a ČOV: Stočné

DOMŮ > 

Stočné můžete zaplatit v hotovosti na obecním úřadě a to vždy:  

pondělí a středa 8:00 - 12:00 13:00 – 17:00 nebo převodem na účet: 

č.ú.0388070389/0800 zřízený u ČS a.s. Kladno + váš variabilní symbol, který máte uvedený na smlouvě

    a) jednorázově do 15.2. aktuálního roku   

    b) ve 2 splátkách, a to do 15.2.  první splátku a do 31.7.  druhou splátku  aktuálního roku

 


Stočné paušálem zůstává:

1.300,-Kč/osoba/rok

Původ jména obce

Jméno obce vzniklo pravděpodobně z přídavného jména dobrá, k němuž bylo obvykle doplňováno slovo voda. Podle záznamů uvedených v knize "Místní jména v Čechách" od Dr. A. Profouse jsou prvotně zmínky o jedné Dobré. První písemné zprávy o dvou obcích pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Označení obcí jako Dolejší Dobré a Hořejší Dobré se objevuje v dokumentu z roku 1544. Ke sloučení obou vesnic došlo v roce 1935 pod jménem Velká Dobrá.

Počet domů a obyvatel

Osídlování obce Velká Dobrá trvalo několik století. V roce 1548 měla Malá Dobrá celkem 8 osadníků a Velká Dobrá 9 osadníků, krčmu a vápenici. Po roce 1648 měla Velká Dobrá 14 gruntů, z nich bylo po třicetileté válce 6 pustých. Postupně se počet domů i obyvatel zvyšoval. K nárůstu přispěl i rozvoj hornictví a hutnictví v Kladně. V průmyslové výrobě byla zaměstnána převážná část obyvatelstva. Řada lidí se zabývala také zemědělstvím. Toto se také projevilo v symbolech obce.  

                      

     

    

 

  

VD-2013

 

VD-Jaro-leto-2012