Obecní úřad: Výbory a komise

DOMŮ > 

Finanční výbor
předseda - Mgr. Michal Prokop
členové -  Ing. Pavel Hajný, Ing. Karel Hájek

Kontrolní výbor
předseda - MUDr. Petr Pauk
členové - Zdeněk Kropáč, Mgr. Michal Prokop

Výbor pro rozvoj, územní plánování, veřejný pořádek a životní prostředí

předseda - Ing.Pavel Hajný

Komise pro kulturu
předseda - Ing. Karel Hájek
členové - Ing. Markéta Blažková, Karolina Bandová

Komise pro správu majetku a sportu
předseda - Zdeněk Kropáč
členové - MUDr. Petr Pauk, Pavla Fairaizlová

 

Původ jména obce

Jméno obce vzniklo pravděpodobně z přídavného jména dobrá, k němuž bylo obvykle doplňováno slovo voda. Podle záznamů uvedených v knize "Místní jména v Čechách" od Dr. A. Profouse jsou prvotně zmínky o jedné Dobré. První písemné zprávy o dvou obcích pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Označení obcí jako Dolejší Dobré a Hořejší Dobré se objevuje v dokumentu z roku 1544. Ke sloučení obou vesnic došlo v roce 1935 pod jménem Velká Dobrá.

Počet domů a obyvatel

Osídlování obce Velká Dobrá trvalo několik století. V roce 1548 měla Malá Dobrá celkem 8 osadníků a Velká Dobrá 9 osadníků, krčmu a vápenici. Po roce 1648 měla Velká Dobrá 14 gruntů, z nich bylo po třicetileté válce 6 pustých. Postupně se počet domů i obyvatel zvyšoval. K nárůstu přispěl i rozvoj hornictví a hutnictví v Kladně. V průmyslové výrobě byla zaměstnána převážná část obyvatelstva. Řada lidí se zabývala také zemědělstvím. Toto se také projevilo v symbolech obce.  

                      

     

    

 

  

VD-2013

 

VD-Jaro-leto-2012