Obecní úřad: Vyhlášky, směrnice

DOMŮ > 

ROK 2018

Směrnice č. 1 - kamerový systém
Směrnice č. 2 - sociální fond
 

ROK 2017

Směrnice č. 1 - zadávaní zákázek MR

 

ROK 2016

Vyhláška č. 2/2016 - noční klid
 

ROK 2015

Vyhláška 1/2015 - odpady

 

ROK 2013

Vyhláška č. 2/2013 - místní poplatky
Vyhláška č. 1/2013 - volný pohyb psů
 

ROK 2007 

    

 

Původ jména obce

Jméno obce vzniklo pravděpodobně z přídavného jména dobrá, k němuž bylo obvykle doplňováno slovo voda. Podle záznamů uvedených v knize "Místní jména v Čechách" od Dr. A. Profouse jsou prvotně zmínky o jedné Dobré. První písemné zprávy o dvou obcích pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Označení obcí jako Dolejší Dobré a Hořejší Dobré se objevuje v dokumentu z roku 1544. Ke sloučení obou vesnic došlo v roce 1935 pod jménem Velká Dobrá.

Počet domů a obyvatel

Osídlování obce Velká Dobrá trvalo několik století. V roce 1548 měla Malá Dobrá celkem 8 osadníků a Velká Dobrá 9 osadníků, krčmu a vápenici. Po roce 1648 měla Velká Dobrá 14 gruntů, z nich bylo po třicetileté válce 6 pustých. Postupně se počet domů i obyvatel zvyšoval. K nárůstu přispěl i rozvoj hornictví a hutnictví v Kladně. V průmyslové výrobě byla zaměstnána převážná část obyvatelstva. Řada lidí se zabývala také zemědělstvím. Toto se také projevilo v symbolech obce.  

                      

     

    

 

  

VD-2013

 

VD-Jaro-leto-2012