Obecní úřad: Zastupitelstvo

DOMŮ > 

Ing. Zdeněk Nosek
Funkce: Starosta

Tel. +420 603 580 855

Zdeněk Zahrádka
Funkce: Místostarosta

Tel. +420 602 326 252

Zdeněk Kropáč
Funkce: Předseda komise pro správu majetku a sportu
Člen kontrolního výboru

Tel. +420 777 165 189

MUDr.Petr Pauk
Funkce: Předseda kontrolního výboru 
Člen komise pro správu majetku a sport

Tel. +420 606 923 598

Mgr.Michal Prokop
Funkce: Předseda finančního výboru
Člen kontrolního výboru

Tel. +420 776 175 037

Ing. Pavel Hajný
Funkce: Předseda výboru pro rozvoj, územní plánování, veřejný pořádek a životní prostředí
Člen finančního výboru

Tel. +420 602 253 338

Ing. Karel Hájek
Funkce: předseda komise pro kulturu

Člen finančního výboru

Tel. +420 777 275767

Původ jména obce

Jméno obce vzniklo pravděpodobně z přídavného jména dobrá, k němuž bylo obvykle doplňováno slovo voda. Podle záznamů uvedených v knize "Místní jména v Čechách" od Dr. A. Profouse jsou prvotně zmínky o jedné Dobré. První písemné zprávy o dvou obcích pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Označení obcí jako Dolejší Dobré a Hořejší Dobré se objevuje v dokumentu z roku 1544. Ke sloučení obou vesnic došlo v roce 1935 pod jménem Velká Dobrá.

Počet domů a obyvatel

Osídlování obce Velká Dobrá trvalo několik století. V roce 1548 měla Malá Dobrá celkem 8 osadníků a Velká Dobrá 9 osadníků, krčmu a vápenici. Po roce 1648 měla Velká Dobrá 14 gruntů, z nich bylo po třicetileté válce 6 pustých. Postupně se počet domů i obyvatel zvyšoval. K nárůstu přispěl i rozvoj hornictví a hutnictví v Kladně. V průmyslové výrobě byla zaměstnána převážná část obyvatelstva. Řada lidí se zabývala také zemědělstvím. Toto se také projevilo v symbolech obce.  

                      

     

    

 

  

VD-2013

 

VD-Jaro-leto-2012