Sport: Sport pro občany

DOMŮ > 

Provoz posilovny a aerobního sálu

více informací podá Jája Seidlová, tel.: 608640770, e-mail: cvicenisjajou@gmail.com 

 

Stolní tenis ve sportovní hale

léto: středa 18.00 - 20.00 hodin

zima: 16.30 - 18.30 hodin

 

Sportovní hala, kurty a fotbalové hřiště s umělou trávou rezervace:

p. Bubeník tel: 721 488 337

nebo p Blätterbauer tel: 606 805 302

 

 

    

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Původ jména obce

Jméno obce vzniklo pravděpodobně z přídavného jména dobrá, k němuž bylo obvykle doplňováno slovo voda. Podle záznamů uvedených v knize "Místní jména v Čechách" od Dr. A. Profouse jsou prvotně zmínky o jedné Dobré. První písemné zprávy o dvou obcích pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Označení obcí jako Dolejší Dobré a Hořejší Dobré se objevuje v dokumentu z roku 1544. Ke sloučení obou vesnic došlo v roce 1935 pod jménem Velká Dobrá.

Počet domů a obyvatel

Osídlování obce Velká Dobrá trvalo několik století. V roce 1548 měla Malá Dobrá celkem 8 osadníků a Velká Dobrá 9 osadníků, krčmu a vápenici. Po roce 1648 měla Velká Dobrá 14 gruntů, z nich bylo po třicetileté válce 6 pustých. Postupně se počet domů i obyvatel zvyšoval. K nárůstu přispěl i rozvoj hornictví a hutnictví v Kladně. V průmyslové výrobě byla zaměstnána převážná část obyvatelstva. Řada lidí se zabývala také zemědělstvím. Toto se také projevilo v symbolech obce.  

                      

     

    

 

  

VD-2013

 

VD-Jaro-leto-2012