Všeobecné zprávy

DOMŮ > 
číslo
informace
platnost  
11477 Návrh rozpočtového opatření č. 3 11.10.2018- 26.10.2018    
11476 Veřejná vyhláška - Radek Vinš 8.10.2018-23.10.2018    
11475 Nabídka pozemku k pronájmu  - Státní pozemkový úřad, příloha pozemek p.č.1009/74 3.10.2018-4.11.2018    
11474 Rozhodnutí územní rozhodnutí - připojení objektu KLVDO na optickou infrastrukturu VOD6A_S_W2006_LO_KLVDO_OK 26.9.2018-12.10.2018    
11473 Pozvánka na veřejné zasedání konané dne 17.9.2018 od 18:00 hodin 7.9.2018-17.9.2018    
11472 ČEZ Distribuce - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 7..9.2018-15.11.2018    
11471 Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí, příloha  - nedostatečně identifikovaný 7.9.2018-23.9.2018    
11470 Nařízení Středočeského kraje, kterým se stanovují maximální ceny jízdného v rámci integrovaných veřejných služeb v přepravě cestujících na území Středočeského kraje 31.8.2018    
11469 Nabídka pozemku k pronájmu 1.8.2018-31.8.2018    
11468 Pozvánka na veřejné zasedání konané dne 6.8.2018 od 19:00 hodin 27.7.2018-6.8.2018    
11467 Výběrové řízení na akci "Rekonstrukce šaten KD Velká Dobrá" zadávací dokumentace, výkaz výměr, čestné prohlášení, Smlouva o dílo - Projektovou dokumentaci si lze vyzvednout na OÚ nebo požádat o její zaslání elektronicky. UPOZORNĚNÍ! PODÁNÍ NABÍDKY NA AKCI BYLO PRODLOUŽENO DO 3.9.2018 DO 12:00 HODIN.

25.7.2018 - 3.9.2018    
11466 Výběrové řízení na akci "Oprava komunikace a chodníků Velká Dobrá, ul.Smrková, Buková" zadávací dokumentace, výkaz výměr, čestné prohlášení, Smlouva o dílo - Projektovou dokumentaci si lze vyzvednout na OÚ nebo požádat o její zaslání elektronicky. 25.7.2018 - 20.8.2018    
11465 Oznámení zahájení územního řízení - optická infrastruktura 23.7.2018-8.8.2018    
11464 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Příloha - trasa výkopu 18.7.2018-3.8.2018    
11463 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, 1.etapa objízdné trasy, 2.etapa objízdné trasy 9.7.2018-25.7.2018    
11462 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 25.6.2018-24.8.2018    
11461 Kandidáti na funkci přísedícího ke Krajskému soudu v Praze 8.6.2018 - 24.6.2018    
11460 Oznámení o dopravních omezeních souvisejících s realizací akce: "D6 LS Pavlov - Velká Dobrá - oprava komunikace" - Příloha - etapa I., Příloha - etapa II 6.6.2018 - 15.11.2018    
11459 Pozvánka na veřejné zasedání konané dne 11.6.2018 4.6.2018-11.6.2018    
11458 Usnesení zastavební řízení - Č.j.: MU-2906/18/Výst 4.6.2018 - 20.6.2018    
11457

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j.ODaS/1304-1/18/280

Schématický plánek

23.5.2018-8.6.2018    
11456 Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) - elektronická dražba č.j.197EX15915/15-87 23.5.2018 - 12.7.2018    
11455 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá dne 21.5.2018 14.5.2018-21.5.2018    
11454 Návrh rozpočtového opatření č. 2 14.5.2018-29.5.2018    
11453 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 14.5.2018 - 29.5.2018    
11452 Zpráva auditora o výsledků přezkoumání hospodaření za rok 2017, FIN, Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha, Příloha 14.5.2018-29.5.2018    
11451 Spalničky - doporučení Bezpečnostní rady Středočeského kraje pro obyvatele měst a obcí 2.5.2018 -30.6.2018    
11450 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový fond 2.5.2018 - 2.6.2018    
11449 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2018 27.4.2018 - 28.5.2018    
11448 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2018 pro poplatníky, kteří jsou přihlášeni k placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO č.j.1754643/18/2100-11460-200796 11.4.2018-11.5.2018    
11447 Nařízení státní veterinární správy - mor včelího plodu 11.4.2018-15.2.2019    
11449

Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - opatření obecné povahy

Příloha - značení proznak

9.4.2018-25.4.2018    
11446 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá dne 16.4.2018 9.4.2018-16.4.2018    
11445 Veřejná vyhláška č.j. ZÚ-00127/2018-13200 Zeměměrického úřadu 28.3.2018 - 13.4.2018    
          11444 Oznámení zahájení územního řízení  - ARANEA NETWORK a.s.   - připojení objektu KLVDO na optickou infrastrukturu VOD6A_S_W2006_LO_KLVDO_OK              26.3.2018 - 11.4.2018    
11443 Vyrozumění, výzva a poučení osob zúčastněných na řízení - sp.zn.43 A 28/2018-26 26.3.2018 - 23.4.2018    
11442 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2018 19.3.2018 - 12.6.2018    
11441 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam č.j.OF/769/18 8.3.2018 - 24.3.2018    
11440 Oznámení o záměru obce prodat pozemek parc.č.80/4 o výměře 146m2 5.3.2018 - 21.3.2018    
11439 Státní pozemkový fond - stažení pozemku z nabídky uveřejněné dne 12.1.2018 2.3.2018 - 3.4.2018    
11438 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Velká Dobrá dne 12.3.2018 2.3.2018-12.3.2018    
11437  Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích,   PŘÍLOHA - dopravní značení 15.2-5.3.2018    
11436        

          Agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí  (neznámy vlastník),

                PŘÍLOHA:     příoha aktualizovaná data z katastru nemovitostí

          19.2.2018 - 7.3.2018    
11435 Návrh - Rozpočtové opatření č.1 Obce Velká Dobrá 19.2.2018 - 7.3.2018    
11434 Výzva k odstranění vraku 14.2.2018 - 15.4.2018    
11433 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá 1.2.2018-12.2.2018    
11432 Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr, text k nabídce 12.1.2018 - 12.2.2018    
11431 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu 11.8.2018-25.1.2018    
11430 Veřejnoprávní smlouva se Statutárním městem Kladno 22.12.2017-7.1.2018    
11429         Usnesení 083 EX 1/16-59           15.12.2017 -30.12.2017    
11428         Usnesení 083 EX 1/16-58           15.12.2017 -30.12.2017    
11427 Usnesení  083 EX 1/16-57 15.12.2017 -30.12.2017    
11426 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Velká Dobrá dne 18.12.2017 11.12.2017-18.12.2017    
11425 Dražební vyhláška č.j.074 EX 08864/10-77 29.11.2017-15.11.2017    
11424 Pozvánka na zasedání zastupitelstva Obce Velká Dobrá dne 6.12.2017 28.11.2017-6.12.2017    
11423

Výběrové řížení - " Stavební úpravy rybníka v části Malá Dobrá

Zadávací dokumentace, Smlouva o dílo rybník, Čestné prohlášení, Dokumentace pro zadání veřejné zakázky, Soupis prací VV Velká Dobrá rybník

27.11.2017 -4.12.2017    
11422

Výběrové řízení - "Nákup svozové techniky"

Zadávací dokumentace, Příloha č.1 kupní smlouva, Technické parametry vozidla

27.11.2017 - 18.12.2017    
11421 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

9.11.-25.11.

   
11420 Návrh rozpočtu na rok 2018 - určeno k projednání a ke schválení 7.11.2017 - 23.11.2017    
11419 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá dne 6.11.2017 30.10.2017-6.11.2017    
11418 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/014/2017 a jeho podmínkách 30.10.2017-29.11.2017    
11417 data/userfiles/file/uredni-deska/vseobecne-informace/2017/Z%C3%A1m%C4%9Br%20obce%20prodat%20pozemek%201403-1.pdf      
11416 Výzva k podání nabídek - Zadávací dokumentace - chodník ulice Karlovarská - více informací na OÚ 10.10.2017 -23.10.2017    
11415
Výzva k podání nabídek - Zadávací dokumentace - ulice Smrková - více informaci na OÚ 
 
10.10.2017 -23.10.2017
11414 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Velká Dobrá dne 16.10.2017 6.10.2017-16.10.2017
          11413 Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy na období 2018 - 2020  4.10.2017 - 19.10.2017        
11412 Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy na období 2018-2020 4.10.2017 - 19.10.2017
11411 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL/010/2017 a jeho podmínkách 27.9.2017 - 26.10.2017
11410 KOTLÍKOVÉ DOTACE PRO OBČANY STŘEDOČESKÉHO KRAJE 4.10.2017 - 29.6.2018
11409 UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 18.9.2017 - 16.11.2017
11408 Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí (neznámý vlastník) - aktualizace (stav k 1.8.2017) 15.9.2017 - 2.8.2017
11407 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá dne 11.9.2017 30.8.2017 - 11.9.2017
11406 Usnesení - dražební vyhláška 17.8.2017 - 2.9.2017
11405 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil.II/606 v obci Velká Dobrá 9.8.2017 - 25.8.2017
11404 Výběrové řízení - Rekonstrukce tribuny na fotbal. hřišti, výzva k podání cenové nabídky, rozpočet 1.8.2017 - 28.8.2017
11403 Oznámení o záměru obce prodat pozemky 20.7.2017 - 5.8.2017
11402 Stanovení přechodní úpravy provozu na pozemních komunikacích - opatření obecné povahy 12.7.2017 - 28.07.2017
11401 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá dne 24.7.2017 13.7.2017 - 24.7.2017
11400

Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích - silnicích II. a III.tř.v k.ú. Velká Dobrá, Pletený Újezd, Velké Přítočno, Dolany, Hřebeč, území  Statutárního města Kladna, a místních komunikacích Statutárního města Kladna, obcí Velké Přítočno a Malé Přítočno,

PŘÍLOHA - Schématický plánek DO 

12.6.2017 - 26.6.2017
11399 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil.II/606,III/2384,III/0063 a místních komunikací v obci Velká Dobrá 12.6.2017 - 27.6.2017
11398 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá dne 5.6.2017 25.5.2017 - 5.6.2017        
11397 Stanovení - místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - sil.II/606 a III/2018 22.5.2017 - 7.6.2017
11396 Oznámení o záměru prodat pozemek 19.5.2017 - 4.6.2017
11395 Návrh závěrečného účtu obce Velká Dobrá za rok 2016 4.5.2017 - 22.5.2017
11394 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 přílohy: FIN, rozvaha, výkaz zisku a ztráty,příloha  4.5.2017 - 22.5.2017
11393 Veřejná vyhláška o vyměření daně z nemovitostí na rok 2017 28.4. - 29.5.2017
11392 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá dne 12.4.2017 12.4.2017 - 24.4.2017
11391 Oznámení o záměru obce prodat pozemek  11.4.2017 - 27.4.2017
11390 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení geodetických prací v obci Velká Dobrá 30.3.2017 - 17.4.2017
11389 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací - opatření obecné povahy č.j.ODaS/863/17/280 29.3.2017 - 14.4.2017
11388 Posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení záměru "Výroba hliníkových odlitků BONTAZ CENTRE CZ,s.r.o." v k.ú.Velká Dobrá, zařazeného do kategorie II. 22.3.2017 - 7.4.2017
11387 Pozvánka o konání zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá dne 27.3.2017 17.3.2017 - 27.3.2017
11386 Pozvánka o konání zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá dne 27.2.2017 20.2.2017 - 27.2.2017
11385 Agenda nedostatečně zapsaných osob v katastru nemovitostí-aktualizace k 1.2.2017 16.2.2017-4.3.2017
11384 Veřejná vyhláška- Kormorán velký 13.2.2017-28.2.2017
11383

Návrh změny č.1ÚP Velká Dobrá a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

 Veřejná vyhláška, A. Výrok, A.1. Výkres základního členění území, A.2. Hlavní výkres, B. Odůvodnění, B.0. Odůvodnění- příloha č.1, B.1. Koordinační výkres, B.2. Výkres širších vztahů, B.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu, Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

 

3.2.2017-17.3.2017
11382 Informace občanům o smogové situaci 2.2.2017- do odvolání
11381 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá dne 6.2.2017 30.1-2017-6.2.2017
11380 Informace občanům o smogové situaci 20.1.2017-5.2.2017
11379 Informace- ptačí chřipka 2017 12.1.2017-12.2.2017
11378 Oznámení o nálezu 5.1.2017-21.1.2017
11377 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá dne 12.12.2016 5.12.2016-13.12.2016
11376 Informace- výskyt ptačí chřipky,příloha 2.12.2016-18.12.2016
11375 Návrh rozpočtu na rok 2017 23.11.2017-12.12.2016
11374 Oznámení  o prodeji části pozemku p.č.93/1 22.11.2016-7.12.2016
11373 Dražební vyhláška pro elektronickou dražbu 21.11.2016-15.12.2016
11372 Veřejná vyhláška- komunální odpad- trvalý pobyt 21.11.2016-22.12.2016
11371 Veřejná vyhláška-komunální odpad- stavby 21.11.2016-22.12.2016
11370 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá na den 21.11.2016 14.11.2016-22.11.2016
11369 Oznámení o výběrovém řízení s následnou aukcí čís. SKL/019/2016 a jeho podmínkách 10.11.2016-8.12.2016
11368 Exekuční příkaz k provedení exekuce č.j.197 EX 15915/15-17 1.11.2016-17.11-2016
11367 Veřejná vyhláška- MŽP, Opatření obecné povahy 18.10.2016- 4.11.2016
11366 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Velká Dobrá na den 24.10.2016 17.10.2016-25.10.2016
11365 Oznámení o výběrovém řízení č.SKL/004/2016 s následnou aukcí 14.10.2016-30.10.2016
11364 Agenda nedostatečně zapsaných osob v KN- aktualizace k 1.8.2016 9.9.2016-24.9.2016
11363 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů 8.9.2016-15.11.2016
11362 Oznámení o prodeji části pozemku-1403/1 25.8.2016-8.9.2016
11361 Upozornění pro majitele kotlů na tuhá paliva 18.8.2016-31.12.2017
11350 HZS- nové kontakty k nahlášení požáru 23.5.2016-31.12.2016
11349 Návrh závěrečného účtu obce Velká Dobrá za rok 2015 18.5.2016-6.6.2016
11348 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 přílohy: FIN, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha 18.5.2016-6.6.2016
11341    Zeměměřický úřad - veřejná vyhláška 11.4.2016-15.12.2016
11340

Návrh změny č.1 ÚP Velká Dobrá a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

  Veřejná vyhláška,  A.Výrok, A.1. Výkres základního členění území,  A.2. Hlavní výkres,  B. Odůvodnění,  B.0. Odůvodnění-Příloha č.1,  B.1.Koordinační výkres,  B.2. Výkres širších vztahů,   B.3. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu,  Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj

29.3.2016-30.5.2016
11337

Výběrové řízení- Rekonstrukce komunikace Komenského náměstí

Zadávací dokumentace, čestné prohlášení, Smlouva o dílo

29.2.2016-11.3.2016
11327                   VKM- Oznámení cen vodného a stočného pro rok 2016 4.12-2015-29.2.2016
11324                             Návrh rozpočtu na rok 2016  18.11.2015-4.12.2015
11314 Návrh zadání změny č.1 ÚP Velká Dobrá, Veřejná vyhláška, Návrh zadání změny č.1, Grafická příloha 10.9.2015-12.10.2015
11287 Schválený rozpočet na rok 2015 -

 

 

 

 

 

Původ jména obce

Jméno obce vzniklo pravděpodobně z přídavného jména dobrá, k němuž bylo obvykle doplňováno slovo voda. Podle záznamů uvedených v knize "Místní jména v Čechách" od Dr. A. Profouse jsou prvotně zmínky o jedné Dobré. První písemné zprávy o dvou obcích pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Označení obcí jako Dolejší Dobré a Hořejší Dobré se objevuje v dokumentu z roku 1544. Ke sloučení obou vesnic došlo v roce 1935 pod jménem Velká Dobrá.

Počet domů a obyvatel

Osídlování obce Velká Dobrá trvalo několik století. V roce 1548 měla Malá Dobrá celkem 8 osadníků a Velká Dobrá 9 osadníků, krčmu a vápenici. Po roce 1648 měla Velká Dobrá 14 gruntů, z nich bylo po třicetileté válce 6 pustých. Postupně se počet domů i obyvatel zvyšoval. K nárůstu přispěl i rozvoj hornictví a hutnictví v Kladně. V průmyslové výrobě byla zaměstnána převážná část obyvatelstva. Řada lidí se zabývala také zemědělstvím. Toto se také projevilo v symbolech obce.  

                      

     

    

 

  

VD-2013

 

VD-Jaro-leto-2012