Ochrana

DOMŮ > 

Policie ČR - 158
Telefon: 974 873 229
Email: krpstc.uo.skpv.kladno@mvcr.cz
www: www.policie.cz

Městská policie Unhošť
Mobilní telefon: 724 554 449 (24 hodin denně)
Telefon: 312 698 102 
Email: mp@muunhost.cz

Hasičský záchraný sbor - 150
Telefon: 950 870 011
Email: podatelna@sck.izscr.cz
www: http://www.hzskladno.cz/

Záchranná služba - 155
Telefon: 800 888 155
Email: call@zachranka.cz
www: http://www.uszssk.cz/

Původ jména obce

Jméno obce vzniklo pravděpodobně z přídavného jména dobrá, k němuž bylo obvykle doplňováno slovo voda. Podle záznamů uvedených v knize "Místní jména v Čechách" od Dr. A. Profouse jsou prvotně zmínky o jedné Dobré. První písemné zprávy o dvou obcích pocházejí z přelomu 14. a 15. století. Označení obcí jako Dolejší Dobré a Hořejší Dobré se objevuje v dokumentu z roku 1544. Ke sloučení obou vesnic došlo v roce 1935 pod jménem Velká Dobrá.

Počet domů a obyvatel

Osídlování obce Velká Dobrá trvalo několik století. V roce 1548 měla Malá Dobrá celkem 8 osadníků a Velká Dobrá 9 osadníků, krčmu a vápenici. Po roce 1648 měla Velká Dobrá 14 gruntů, z nich bylo po třicetileté válce 6 pustých. Postupně se počet domů i obyvatel zvyšoval. K nárůstu přispěl i rozvoj hornictví a hutnictví v Kladně. V průmyslové výrobě byla zaměstnána převážná část obyvatelstva. Řada lidí se zabývala také zemědělstvím. Toto se také projevilo v symbolech obce.  

                      

     

    

 

  

VD-2013

 

VD-Jaro-leto-2012