Velká Dobrá
Obec Velká Dobrá

Plánované realizace v obci

Akce rok 2024 :

Zklidnění dopravy na průtahových komunikacích (vybudování přechodových ostrůvků) v ulici Berounská a nové veřejné osvětlení. Na zklidnění dopravy má obec podepsanou se SFDI smlouvu o dotaci ve výši 2.053.103 Kč. Akce je dokončena. celková cena díla činí 5.561.678,34 Kč z toho obec hradí 3.508.575,34 Kč.
Oprava komunikace v ulici Lipová - 20. 5. proběhne předání staveniště realizační firmě PKB. Na zhotovení akce je určeno 90 dní a předpokládaná celková cena činí 2.884.563,63 Kč bez DPH.
Proběhlo VŘ na opravu zhotovení nových chodníků a komunikace v ulici Unhošťská. Zakázku bude realizovat firma PORR s dobou realizace 44 dnů a nabídkovou cenou 5.979.226,74 Kč bez DPH. Předpokládaný začátek realizace je červen 2024.
Zasíťování pozemků v lokalitě "Na Klínách". Obec plánuje v roce 2024 zasíťovat své pozemky (13). Předpokládaná výše nákladů 5,5 mil. Kč.
V dubnu byla realizovaná oprava kanalizace pod kruhovým objezdem v ceně 133 tis. Kč bez DPH a následně i havárie kanalizace v ulici Kladenská v ceně 313.415 Kč bez DPH.
Výhledově plánuje obec rekonstrukci kulturního domu a přilehlé stavby patra nad prodejnou COOP. V současné době je zaplacena záloha 200.000 Kč za vyhotovení projektové dokumentace.

Akce v roce 2023 :

ČOV - dokončena stavba intenzifikace. Celková cena je 28.796.081,11 Kč bez DPH.
Rekonstrukce osvětlení na fotbalovém hřišti. Obeci byla poskytnuta dotace ve výši 778.912,- Kč z NSA. Cena díla je 950.360,- Kč bez DPH. Akce dokončena.
Zklidnění dopravy na průtahových komunikacích (vybudování přechodových ostrůvků) v ulici Berounská. Akce je v realizaci společně s výstavbou okružní křižovatky v ulici Berounská, která je již dokončena. Na zklidnění dopravy má obec podepsanou se SFDI smlouvu o dotaci ve výši 2.053.103 Kč.
Nový chodník v ulici Berounská po pravé straně od kruhového objezdu ke hřbitovu.Proběhlo výběrové řízení a zastupitelstvo schválilo zhotovitele akce firmu Klika & Dvořák, s.r.o. s nabídkovou cenou ve výši 1 088 756,36,-Kč bez DPH. Akce je dokončena.
Okružní křižovatka Berounská (sjezd z dálnice D6) - byla dokončena. Rekonstrukce stávající okružní křižovatky v obci a chodníku spolu s VO v ulici Berounské je posunuta na jaro roku 2024. 
Rozšíření parkovacích míst v ulicích Akátová, Březová a Dubová. Proběhlo výběrové řízení. Akci bude provádět firma Aquarius spol. s r.o. s nejnižší cenovou nabídkou ve výši 2 084 947,69,-Kč bez DPH.
Oprava kanalizace - vybudování revizních šachet v ulici Lipová. Hotovo - Cena 519.410,- Kč bez DPH.
Oprava komunikace v ulici Lipová - proběhlo výběrové řízení. Realizace byla posunuta doroku 2024.
Rekonstrukce ulice Unhošťské - bylo vydáno stavební povolení, které však nenabylo právní moci, a to vzhledem k podanému odvolání jednoho z účastníků řízení. Krajský úřad vrátil případ Magistrátu města Kladna k dořešení. Předpokladaný termín stavby je rok 2024, náklady 5 mil. Kč.
Zasíťování pozemků v lokalitě "Na Klínách". Obec plánuje v roce 2024 zasíťovat své pozemky (13). Předpokládaná výše nákladů 5,5 mil. Kč.
Mateřská škola - rekonstrukce WC a nová podlahová krytina v herně v 1. patře.  Práce byly provedeny o prázdninách. Cena prací byla za 124.814 Kč. Výměna linolea stála 48.662 Kč.
Další dokončené realizace v letošním roce:  Sanace krovů OÚ cena 114.296 Kč, výměna podlahy zasedací místnosti OU v ceně 147.467 Kč, výměna autobusových čekáren v ceně 151.008 Kč, sanace kanalizace v ulici lipová v částce 1.881.658 Kč, nové veřejné osvětlení na Komenského náměstí s realizací zabudování el.sítě do země v částce 739.191 Kč.
Prodloužení cesty od malé vodní nádrže až na cyklostezku u pískovny, předpokládaná výše nákladů 500 tis. Kč. Realizace proběhne v roce 2024.

 

 

Plánované a dokončené akce na rok 2022 :

Bezbariérové úpravy obecního úřadu - ve výběrovém řízení byla vybrána společnost POHL cz, a.s. Jednalo se o přístavbu výtahu od firmy Schindler. Celkové náklady činily 2,671.396,84 Kč.
ČOV - obec získala stavební povolení na rozšíření ČOV. Proběhlo výběrové řízení a dodavatelem je Sdružení Velká Dobrá  společníků POHL cz, a.s. a KUNST, spol. s r.o. Stavba začala v 06/22 a termín dokončení bude v 02/23. Obec na tuto stavbu získala úvěr od ČSOB, a.s. ve výši 30 mil. Kč. Celkové náklady stavby mají být ve výši 28,5 mil. Kč bez DPH. Obec zatím z úvěru vyčerpala cca 19,7 mil. Kč. 
Malá vodní nádrž pod Horou - stavba byla dokončena - celkové náklady činí 4.420.657,85 Kč. Vybudovaná byla též příjezdová cesta k vodní nádrži "Žejdlík" v celkové ceně 1.052.700,- Kč. K vodní nádrži bude dodatečně umístěn altán a lavičky. 
Tenisové kurty - připravuje se rekonstrukce tenisových kurtů včetně oplocení. Proběhlo výběrové řízení, jehož vítězem se stala společnost Sport Technik CZ s.r.o. Obec požádala o dotaci NSA, kterou však nezískala. Rekonstrukce je odložena do roku 2024.
Rekonstrukce osvětlení na fotbalovém hřišti. Obec požádala o dotaci NSA. Probíhá již 3 kolo výběrového řízení. Po více než roce od podání žádosti obec čeká na vyjádření NSA o přidělení dotace.
Okružní křižovatka Berounská (sjezd z dálnice D6) - byla zpracovávána projektová dokumentace. Bylo vydáno stavební povolení. Stavbu bude realizovat KSÚS. V rámci této stavby má dojít i k rekonstrukci stávající okružní křižovatky v obci a ulice Berounské. Předpokládaný termín zahájení prací 03/2023.
Zklidnění dopravy na průtahových komunikacích (vybudování přechodových ostrůvků) v ulici Berounská. Bylo vydáno stavební povolení. Obec obdržela dotaci na SFDI ve výši 2.053.103,85 Kč. Výstavba je posunuta do roku 2023, viz bod výše.
Rekonstrukce ulice Unhošťské - bylo vydáno stavební povolení, které však nenabylo právní moci, a to vzhledem k podanému odvolání jednoho z účastníků řízení. Krajský úřad vrátil případ Magistrátu města Kladna k dořešení. Předpokladaný termín stavby 2023/2024.
Zateplení půdy základní školy včetně opravy a nátěru stávajících krovů. 
Ve sportovní hale a na OÚ byly vyměněny staré plynové kotle za nové kondenzační.
Průběžně probíhá výměna lamp VO na LED lampy.

 

V roce 2021 byly realizovány tyto akce:

Výstavba parkovacích ploch za OÚ v ceně 1.199.532,- Kč.
Byla dokončena rekonstrukce vnitřních prostor OÚ. Rekonstrukce stála 1.652.001,- Kč
Společnost ČEZ postavila novou trafostanici u dětského hřiště pod KD. V rámci této akce byly provedeny výkopové práce od obchodu s potravinami "U Kafků" až k ulici Ke Hřišti.
Obec zakoupila nový elektromobil CITY II. Nákup byl částečně hrazen z dotace ve výši 480.160,- Kč od SFŽP.
Během měsíce března byly prvedeny práce na opravě kanalizace (bezvýkopová oprava) v ul. Horní, Kolmá (ve spodní části od ul. Spojovací). Oprava stála 1.249.571,- Kč.
Rekonstrukce Karlovarské ulice - budování nových a rekonstrukce stávajích chodníků, parkovacích ploch a vjezdů k RD od budovy obecního úřadu ke kulturnímu domu. Realizace je dokončena. Cena 4.299.462,50 Kč.
Oplocení fotbalového hřiště - 480.193,- Kč.
Oplocení areálu za OÚ - 267.861,- Kč.
Rekonstrukce fitness centra - 143.161,- Kč.
Nákup nových herních prvků na dětská hřiště - 360.985,- Kč.
Úprava cesty přes Veselov k chatám - 152.592,- Kč.
Nová parkovací místa v ulici Svahová a Kaštanová - 197.260,- Kč.
Rozšíření zpevněné plochy před dřevostavbou na fotbalovém hřišti - 183.530,- Kč.
 
V roce 2020 byly realizovány tyto akce: 
MŠ výměna stropů a osvětlení 159.335,- Kč.
Parkovací stání v ulici Kaštanová - 174.686,- Kč.
Oprava povrchu v ulici Studniční - dokončeno cena stavby 365.400,- Kč.
Rekonstrukce ulice Skalní. Dokončeno cena stavby 746.975,- Kč.
Veřejné osvětlení přechodu Karlovarské ulice u ZŠ - 72.244,- Kč.
Oprava komunikace v Sadové ulici - spodní část - 79.182,- Kč.
Výměna kotlů v MŠ - 178.721,- Kč.
Chodník ul. Karlovarská směr Doksy - 1.502.474,- Kč.
Komenského náměstí, spodní část - 2.293.586,- Kč, na akci byla získána dotace z Fondu obnovy venkova Středočeského kraje ve výši 1,724.000,- Kč.
 

 

V roce 2019 byly realizovány tyto akce:                                                                                                                             
Chodník a přeložky veřejného osvětlení v ulici Lipová -  715.490,- Kč
Oprava fotbalových kabin včatně vnitřního vybavení -  3.391.627,- Kč
Oprava hřbitovní zdi - 1.141.850,- Kč
Komunikace v části ulic Buková a Smrková -  1.621.485,- Kč
Chodník v ulici Kladenská (před Kapličkou) - 527.927,- Kč
Komunikace a chodník v ulici Zahradní -  1.286.565,- Kč
Ulice Ke Hřišti realizace komunikace a chodníku včetně víceprací - 1.927.724,- Kč
Ulice U Rybníku - komunikace ze zámkové dlažby -  2.285.749,- Kč
Výstavba a částečná rekonstrukce chodníku v ulici Lesní - 234.559,- Kč
Osazení obrubníků a stavební úpravy v ulici Karlovarská - 1.133.448,- Kč
Osvětlení přechodu před obecním úřadem - 197.089,- Kč

 

 

 

 

Mobilni aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Rozpočet obce

Klikací rozpočet

Aktuální počasí

dnes, středa 19. 6. 2024
zataženo 30 °C 16 °C
čtvrtek 20. 6. slabý déšť 31/18 °C
pátek 21. 6. slabý déšť 25/15 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 24/13 °C