Velká Dobrá
Obec Velká Dobrá

Plánované realizace v obci

Ve fázi příprav a realizací a dokončeny jsou tyto akce:

Plánované a dokončené akce na rok 2022 :
Bezbariérové úpravy obecního úřadu - ve výběrovém řízení byla vybrána společnost POHL cz, a.s. Realizace již probíhá a bude dokončena v červnu 2022.
ČOV - obec získala stavební povolení na rozšíření ČOV. Proběhlo výběrové řízení a dodavatelem bude Sdružení Velká Dobrá  společníků POHL cz, a.s. a KUNST, spol. s r.o. Stavba začne v 06/22. Obec řeší financování. Předpokládaný termín dokončení- 2.pol. 2022.
Malá vodní nádrž pod Horou - stavba byla dokončena - celkové náklady činí 4.420.657,85 Kč. Vybudovaná byla též příjezdová cesta k vodní nádrži "Žejdlík" v celkové ceně 1.052.700,- Kč. K vodní nádrži bude dodatečně umístěn altán a lavičky.
Tenisové kurty - připravuje se rekonstrukce tenisových kurtů včetně oplocení. Proběhlo výběrové řízení, jehož vítězem se stala společnost Sport Technik CZ s.r.o. Obec požádala o dotaci NSA - tato akce nakonec nebude v roce 2022 zrealizovaná z důvodu nevypsání dotací.
Rekonstrukce osvětlení na fotbalovém hřišti. Obec požádala o dotaci NSA. Proběhne další kolo výběrového řízení.
Okružní křižovatka Berounská (sjezd z dálnice D6) - je zpracovávána projektová dokumentace. Probíhají jednání  s KSÚS, ŘSD, policií ČR a odborem dopravy Magistrátu města Kladna. Stavbu bude realizovat KSÚS.
Zklidnění dopravy na průtahových komunikacích (vybudování přechodových ostrůvků) v ulici Berounská. Bylo vydáno stavební povolení. Obec obdržela dotaci na SFDI ve výši 2.053.103,85 Kč. Výstavba je posunuta do roku 2023, neboť KSÚS žádá o stavební povolení na opravu celé komunikace v této ulici včetně opravy stávající kruhové křižovatky. 
Rekonstrukce ulice K Vrchu.
 
V roce 2021 byly realizovány tyto akce:
Výstavba parkovacích ploch za OÚ v ceně 1.199.532,- Kč.
Byla dokončena rekonstrukce vnitřních prostor OÚ. Rekonstrukce stála 1.652.001,- Kč
Společnost ČEZ postavila novou trafostanici u dětského hřiště pod KD. V rámci této akce byly provedeny výkopové práce od obchodu s potravinami "U Kafků" až k ulici Ke Hřišti.
Obec zakoupila nový elektromobil CITY II. Nákup byl částečně hrazen z dotace ve výši 480.160,- Kč od SFŽP.
Během měsíce března byly prvedeny práce na opravě kanalizace (bezvýkopová oprava) v ul. Horní, Kolmá (ve spodní části od ul. Spojovací). Oprava stála 1.249.571,- Kč.
Rekonstrukce Karlovarské ulice - budování nových a rekonstrukce stávajích chodníků, parkovacích ploch a vjezdů k RD od budovy obecního úřadu ke kulturnímu domu. Realizace je dokončena. Cena 4.299.462,50 Kč.
Oplocení fotbalového hřiště - 480.193,- Kč.
Oplocení areálu za OÚ - 267.861,- Kč.
Rekonstrukce fitness centra - 143.161,- Kč.
Nákup nových herních prvků na dětská hřiště - 360.985,- Kč.
Úprava cesty přes Veselov k chatám - 152.592,- Kč.
Nová parkovací místa v ulici Svahová a Kaštanová - 197.260,- Kč.
Rozšíření zpevněné plochy před dřevostavbou na fotbalovém hřišti - 183.530,- Kč.
 
V roce 2020 byly realizovány tyto akce: 
MŠ výměna stropů a osvětlení 159.335,- Kč.
Parkovací stání v ulici Kaštanová - 174.686,- Kč.
Oprava povrchu v ulici Studniční - dokončeno cena stavby 365.400,- Kč.
Rekonstrukce ulice Skalní. Dokončeno cena stavby 746.975,- Kč.
Veřejné osvětlení přechodu Karlovarské ulice u ZŠ - 72.244,- Kč.
Oprava komunikace v Sadové ulici - spodní část - 79.182,- Kč.
Výměna kotlů v MŠ - 178.721,- Kč.
Chodník ul. Karlovarská směr Doksy - 1.502.474,- Kč.
Komenského náměstí, spodní část - 2.293.586,- Kč, na akci byla získána dotace z Fondu obnovy venkova Středočeského kraje ve výši 1,724.000,- Kč.
 

 

V roce 2019 byly realizovány tyto akce:                                                                                                                             
Chodník a přeložky veřejného osvětlení v ulici Lipová -  715.490,- Kč
Oprava fotbalových kabin včatně vnitřního vybavení -  3.391.627,- Kč
Oprava hřbitovní zdi - 1.141.850,- Kč
Komunikace v části ulic Buková a Smrková -  1.621.485,- Kč
Chodník v ulici Kladenská (před Kapličkou) - 527.927,- Kč
Komunikace a chodník v ulici Zahradní -  1.286.565,- Kč
Ulice Ke Hřišti realizace komunikace a chodníku včetně víceprací - 1.927.724,- Kč
Ulice U Rybníku - komunikace ze zámkové dlažby -  2.285.749,- Kč
Výstavba a částečná rekonstrukce chodníku v ulici Lesní - 234.559,- Kč
Osazení obrubníků a stavební úpravy v ulici Karlovarská - 1.133.448,- Kč
Osvětlení přechodu před obecním úřadem - 197.089,- Kč